Rekrytointi- ja työnhakijarekisterin rekisteriseloste

1.  Rekisterinpitäjä

Suomen Vesileikkaus Oy (1603056-2)
Yritystie 1, 42700 Keuruu
p. 020 787 0050

2.  Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jori Antila, toimitusjohtaja
jori.antila@suomenvesileikkaus.fi
040 565 7062

3.  Rekisterin nimi

Rekrytointi- ja työnhakijarekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilöt ovat hakeneet töitä Suomen Vesileikkaus Oy:ltä tai konsernin muista yrityksistä (Avemet Oy, Prolaser Oy).

5.  Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat pääosin määrämuotoisia sisältäen: henkilön nimi- ja osoitetiedot, tietoja työkokemuksesta ja koulutuksesta ja haastattelijan tekemiä merkintöjä.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat työnhakijan antamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin (SVL Group) ulkopuolelle.

8.  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.  Rekisterin suojauksen periaatteet

a)  Manuaalinen aineisto

Rekisterin tulosteet arkistoidaan asianmukaisesti lukittuun tilaan. Tarpeettomat aineistot tuhotaan paikallisesti silppurilla. Säilytysaika on korkeintaan kolme (3) vuotta tietojen vastaanottamisesta laskettuna.

b)   ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tietoja käsitellään sähköisesti. Pääsy rekisterin tietoihin on vain Suomen Vesileikkaus Oy:n toimitusjohtajalla. Käyttöoikeus varmennetaan käyttäjäkohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla tietokoneelle kirjauduttaessa. Palvelin ja työasemat ovat suojattuja salasanakäytännöillä.

Verkko on suojattu palomuurein (työasemat, palvelimet ja verkon ulkorajat). Palvelimen varmuuskopiointi suoritetaan päivittäin ohjelmallisesti. Backup-tiedostot säilötään verkkoasemalle, joka sijaitsee lukitussa laitekaapissa. Backup-tiedostoihin on pääsy yrityksen atk-vastaavalla sekä laitteiston toimittajalla (IsoWeli Oy), joka myös valvoo laitteiston toimintakuntoa määräajoin.